cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

მნიშვნელოვანი თარიღების ჩამონათვალი


1944 29. 8. 1944 - April 1945 - The Slovak National Uprising [en] (176) 8. 9. – 1. 11. 1944 - The battle of the Dukla Pass [en] (244) 1944 - 1945 - The liberation of Czechoslovakia [en] (1030) 20. 6. - 29. 8. 1944 - Operation Bagration [en] (12) 1. – 2. 1. 1944 - Battle of Biela Cerkov [en] (40) 5. 10. 1944 – 9 5 1945 – the siege of Dunkirk [en] (95) 17. 1. - 18. 5. 1944 - The Battle of Monte Cassino [en] (3) 6. 6. 1944 - Overlord [en] (22) 23 February 1944 - Deportation of Chechens and Ingushs to Centrall Asia Soviet Republics [en] (5) 1944 - 1949 Greek civil war [en] (50) 25 December 1944 - 13 February 1945 Siege of Budapest [en] (6) 1944 - 1953 The Partisan war in Lithuania [en] (1) 1944 - 1945 Bulgaria joins the Allied forces in the Second World War [en] (0) 09.09.1944 - The coup d'état of the Motherland Front and the communists coming to power [en] (3) 1944-1945 Hungary at the end of the second world war [en] (19) 1944 - 1947 - Population Transfers from the Ukrainian - Polish Borderlands [en] (8) 1944-1986 - The second Soviet occupation of Galicia [en] (6) 8. - 9. března 1944 - Hromadná vražda vězňů tzv. Terezínského rodinného táb [en] (14) 9. 12. 1944 attack on the guerrilla bunker in Morávka village [en] (0) 4. 12. 1944 homestead Koloničných burned (at the place called " Zajičorka )" [en] (1) 14. 12. 1944 Court Martial on Morávka place [en] (1) 20. 12. 1944 - 25. 4. 1945 Bombing of Pilsen [en] (10) 12. 9. 1944 Bombing of St. Ján´s wood near Kladno [en] (1) Battle of the Bulge [en] (1) 6 June 1944 – mid-July 1944 - Invasion of Normandy [en] (0) Death marches 1944-1945 [en] (9) 20 October 1944 - Liberation of Belgrade [en] (1) duben-záři 1944 Bombardování Bělehradu svazáky [en] (0) 20. 10. 1944 - 12. 4. 1945 - Srémská fronta [en] (1) 29 August 1944 - Release of Jews from the Nováky concentration camp [en] (1)

კვლევით განყოფილებაში შესვლა

შესვლა :პაროლი :

რეგისტრაცია კვლევით განყოფილებაში

დაგავიწყდათ პაროლი?


დააყენეთ მთავარ გვერდად   | RSS  | კონტაქტები   |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum