cs_CZ de_DE en_GB es_CU fr_FR hr_HR hu_HU hy_AM ka_GE pl_PL ro_RO ru_RU sk_SK uk_UA 

30. 5. 1945 – 29. 10. 1946 - Odsun Němců z ČSR

V souvislosti s rolí, kterou třímilionová německá menšina sehrála při rozbití Československa, a stupňujícím se nacistickým terorem (zvláště v době heydrichiády) sílila v exilové politické reprezentaci i v domácím odboji myšlenka částečného nebo úplného vysídlení Němců z Československa. Tento požadavek, který vzali za svůj představitelé takřka všech politických proudů, byl během let 1942-1943 přijat i spojeneckými mocnostmi. Mezinárodně právní rámec odsunu dala postupimská konference. Do ledna 1946 hovoříme o tzv. divokém odsunu, který provázela celá řada excesů a přinesl tisíce obětí na životech nevinných lidí (o skutečný počet obětí odsunu se vedou spory), od 25. ledna 1946 do 29. října pak probíhaly deportace německé menšiny „spořádaně“. Dle oficiálního hlášení, které dostal prezident Beneš počátkem roku 1947, bylo v rámci odsunu vystěhováno z Československa 2 170 598 Němců, k tomu je však třeba připočíst statisíce uprchlých v době těsně po skončení války. Poválečný odsun Němců je dodnes předmětem sporů a diskuzí. V rozjitřené poválečné atmosféře by mírové soužití Čechů a německé menšiny pravděpodobně nebylo představitelné, na druhou stranu nelze přehlédnout skutečnost, že vysídlení obyvatel, kteří české pohraničí obývali po staletí, přineslo naší zemi nenapravitelné materiální i kulturní ztráty.

Navázané epochy

Před spuštěním železné opony - 1946 - 1949 (1826)

Seznam pamětníků


Stránka b_first_10 b_prev_10  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 b_next_10 b_last_10  ze 42 (419 záznamů)

Marie Goretti Boltnarová (1934)

narozena 1. ledna 1934 ve Svatobořicích u Kyjova zbožná rodina docházka do ošetřovatelské školy Pod Petřínem Kongregace sester sv. Karla Boromejského vstup do kláštěra složení věčných slibů přenášení tajných zpráv do vězení tisk ilegálních materiálů ... arrows 


Erna Gudenrath (1928)

narodila se v roce 1928 v obci Phillipsdorf v Sudetech rodina podporovala SDP, později NSDAP Erna měla tři starší bratry, všichni sloužili ve wehrmachtu po květnu 1945 musela rodina nejprve na práci, do Německa byla odsunuta v roce 1946 rodina byla poslána do ... arrows 


Rudolf Hadwiger (1926) video clip available

narozen v roce 1929 v osadě Nýznerov (Niesnersberg) sudetský Němec v roce 1945 prošel výcvikem Volkssturmu v Dolní Lipové (Nieder-Lindewiese) jeho sestra Anna Hadwiger po válce odvezena do lágru na Sibiř v září roku 1946 rodina internována v Muně Mikolovice ... arrows 


Ela Hadwigerová (1933 - 2016) video clip available

narozena 4. září 1933 v obci Kamenné (německy Steingrund) německé národnosti otec za války ve Volkssturmu Muna Mikulovice rodina nebyla zařazena do odsunu Němců v roce 1951 v oblastním sběrném středisku v Liberci vdala se za Němce Aloise Hadwigera ... arrows 


Jaroslav Haidler (1933)

narodil se v Liberci 14. 6. 1933 1938 – rodina nuceně odstěhována z Liberce do Říčan u Prahy 1945 – rodina se stěhuje do Frýdlantu, do domu po odsunutých Němcích 1952 – vyhozen ze septimy, nastupuje na rok do výroby – do továrny na výrobu textilní strojů ... arrows 


Ing. Vladimír Hamal (1924) video clip available

narozen 14. ledna 1924 v Olomouci dětství prožil v Šumperku svědek útoků německých obyvatel Šumperka na místní českou menšinu po mnichovské dohodě rodina utekla ze Šumperka v lednu 1943 byl totálně nasazen v továrně AEG v Berlíně pamětník sabotoval výrobu ... arrows 


Danuše Hanauerová (1926)

narozena 8. 5. 1926 v Kralupech nad Vltavou 1943 - totálně nasazena na Křivoklátsku 22. 3. 1945 - bombardování Kralup nad Vltavou americkými bombardéry 1945 - přesun rodiny z Kralup nad Vltavou do Louňovic 1958 - sňatek s Jaroslavem Hanauerem 1960 - ... arrows 


Emilie Hatlová, roz. Matauchová (1925)

narodila se 6. 5. 1925 v Nebuželích u Mělníka pochází z česko-německé rodiny za války byla totálně nasazena na různých místech její otec, voják wehrmachtu, zahynul v polském zajetí v květnu 1945 byla svědkyní násilného chování sovětských vojáků na území s ... arrows 


Anna Havelková (1927)

narodila se 3. února 1927 ve Vídni jako Anna Podolská pocházela ze silně věřící rodiny vídeňských Čechů během druhé světové války zažila několik náletů na Vídeň v rámci repatriačního procesu odešla nejprve do Prahy, podějí do Kadaně zde se seznámila se svým ... arrows 


Peter Heidler (1946)

Born in Grünlas, district of Elbogen, on June 28, 1946 In the same year, his family moved to Hof in the BRD His childhood was formed by the life in the refugee camp where his father was the foreman Heidler and his two brothers were supported in their musical ... arrows 


VSTUP DO E-BADATELNY

Login:Heslo:

Registrace do e-badatelny

Ztracené heslo?


NASTAVIT JAKO HOMEPAGE  | RSS  | KONTAKTY  |  (c) 2000 - 2018 Post Bellum